Opiskelijalle ja työntekijälle

Tervetuloa työelämään!

 

Omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen auttaa uutta sosiaali- ja terveysalan työntekijää tarttumaan rohkeasti alan haasteisiin ja toimimaan oman alansa asiantuntijana. Perusta asiantuntijuuden kehittymiselle luodaan jo opiskeluaikana.

 

Tätä materiaalia voivat hyödyntää alan opiskelijat ja jo työelämässä mukana olevat sote-alan osaajat. Tämä koulutussivusto koostuu seitsemästä osiosta, joihin voit tutustua itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa. Oppilaitokset voivat hyödyntää sivustoa opetuksensa tukena. Info-sivulta löydät lisää vinkkejä sivuston hyödyntämiseen opetuksessa.

 

Oppituntien sisältä löytyy aineiston lisäksi työskentelyä ohjaavia tehtäviä, joiden tarkoitus on tukea olennaisen tiedon löytämistä, ymmärtämistä sekä yhteisöllistä työskentelyä.

 

Oppimisen intoa!

Oppitunnit